Amsparity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisamsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. amsparity може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. arthritispolyarticular младежката идиопатична младежката идиопатична артрит amsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активна ювенильного идиопатического артрит при пациенти на възраст 2 години, които е бил недостатъчен отговор на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-рев

Rezolsta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rezolsta

janssen-cilag international n.v. - darunavir, кобицистат - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,, , антивирусни лекарства за лечение на ХИВ инфекции, комбинации - rezolsta е показан в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти за лечение на инфекция с вируса на човешкия имунодефицитен вирус 1 (hiv 1) при възрастни на 18 или повече години. Генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на rezolsta.