Ospamox Quicktab 1000 mg dispersible tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ospamox quicktab 1000 mg dispersible tablets

sandoz d.d. - Амоксицилин (под формата на тригидрата) - 1000 mg dispersible tablets