Onivyde pegylated liposomal (previously known as Onivyde) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

onivyde pegylated liposomal (previously known as onivyde)

les laboratoires servier - irinotecan anhydrous free-base - Панкреатични неоплазми - Антинеопластични средства - Лечение на метастатичен аденокарцином на панкреаса, в комбинация с 5-флуорурацил (5 fu) и leucovorin (ПС), при възрастни пациенти, които са напреднали след Гемцитабин базирана терапия.