Ibuprofen Polfa 200 mg coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ibuprofen polfa 200 mg coated tablets 

pharmaceutical works polfa in pabianice joint-stock co. - Ибупрофен - 200 mg coated tablets 

Ibuprofen/Codeine Phosphate Rockspring  400 mg/30 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ibuprofen/codeine phosphate rockspring  400 mg/30 mg film - coated tablets

Майлан ЕООД - Ибупрофен, Кодеина фосфат полугидрат - 400 mg/30 mg film - coated tablets

Pedea Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pedea

recordati rare diseases - Ибупрофен - ductus arteriosus, патент - Сърдечна терапия - Лечение на хемодинамично значими патент дуктус arteriosus при недоносени новородени бебета по-малко от 34 седмици на гестационната възраст.