Tandemact Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tandemact

cheplapharm arzneimittel gmbh - пиоглитазон, глимепирид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - tandemact е показан за лечение на пациенти със захарен диабет тип 2, които показват нетърпимост към метформин или за когото метформин е противопоказано и които вече са лекувани с комбинация от pioglitazone и Глимепирид.

Avaglim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

avaglim

smithkline beecham ltd - росиглитазон глимепирид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Без добавки политика, се посочва в лечението на захарен диабет 2-ри тип, пациенти, които не са успели да постигнат достатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност в оптимална доза сульфонилмочевины монотерапии, и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост.