Evista Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

evista

substipharm - ралоксифен хидрохлорид - Остеопороза, постменопауза - Полови хормони и слиза на половата система, - evista е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени след менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. when determining the choice of evista or other therapies, including oestrogens, for an individual postmenopausal woman, consideration should be given to menopausal symptoms, effects on uterine and breast tissues, and cardiovascular risks and benefits.

Optruma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

optruma

eli lilly nederland b.v. - ралоксифен хидрохлорид - Остеопороза, постменопауза - Полови хормони и слиза на половата система, - optruma е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени в менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на optruma или други терапии, включително естрогени, за отделните постменопауза жена, внимание трябва да се дава на менопауза симптоми, ефекти върху матката и гърдата тъкани и сърдечно-съдови рисковете и ползите (вж. раздел 5.

Raloxifene Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

raloxifene teva

teva b.v. - ралоксифен хидрохлорид - Остеопороза, постменопауза - Полови хормони и слиза на половата система, - Ралоксифенът е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени в менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на ралоксифена или други форми на терапия, включително естроген, специфични за жените в менопауза, трябва да се помисли за симптомите на менопаузата, въздействие върху матката и тъканите на млечните жлези и сърдечно-съдови рискове и ползи.