Bemfola Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bemfola

gedeon richter plc. - фолитропин алфа - Ановулация - Полови хормони и слиза на половата система, - in adult women:anovulation (including polycystic ovarian disease, pcod) in women who have been unresponsive to treatment with clomiphene citrate;stimulation of multifollicular development in patients undergoing superovulation for assisted reproductive technologies (art) such as in vitro fertilisation (ivf), gamete intra-fallopian transfer (gift) and zygote intra-fallopian transfer (zift);follitropin alfa in association with a luteinising hormone (lh) preparation is recommended for the stimulation of follicular development in women with severe lh and fsh deficiency. В клинични проучвания при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на lh < 1. 2 iu / l. in adult men:follitropin alfa is indicated for the stimulation of spermatogenesis in men who have congenital or acquired hypogonadotrophic hypogonadism with concomitant human chorionic gonadotrophin (hcg) therapy.

GONAL-f Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

gonal-f

merck europe b.v. - фолитропин алфа - anovulation; reproductive techniques, assisted; infertility, female; hypogonadism - Полови хормони и слиза на половата система, - Ановулация (включително поликистоза на яйчниците, концепцията пбвп) в жени, които не поддающаяся лечение на кломифен цитрат. Стимулиране на развитието на множество фоликули при пациенти, подложени на суперовуляции в програмите на спомагателни репродуктивни технологии (АРТ), като ин витро оплождане (ivf), гаметы рамките на маточната предаване (подарък) и зигот, в рамките на маточната предаване (ЗИФТ). gonal-f съвместно с лютенизирующий хормон (lh) лекарството се препоръчва за стимулиране на развитието на фоликулите при жени с тежък дефицит на lh и fsh. В клинични проучвания при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на lh .

Ovaleap Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ovaleap

theramex ireland limited - фолитропин алфа - Ановулация - Полови хормони и слиза на половата система, - При възрастни womenanovulation (включително синдром на поликистоза на яйчниците) при жени, които са непроницаеми за лечение на кломифена цитратом;стимулиране на развитието на множество фоликули при жените, които се подлагат на суперовуляции за спомагателни репродуктивни технологии (АРТ), като ин витро оплождане (ivf), гаметы рамките на маточната предаване и зиготата вътре-предаване на маточната;ovaleap във връзка с лютенизирующий хормон (lh) лекарството се препоръчва да се прилагат за стимулиране на развитието на фоликулите при жени с изразен дефицит на lh и fsh. В клинични проучвания при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на lh < 1. 2 iu/Л. Възрастни menovaleap е показан за стимулиране сперматогенезата при мъже, които имат вроден или придобит хипогонадотропен хипогонадизъм с придружител на човешки хорионгонадотропин (ЧХГ) терапия.