Adasuve Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adasuve

ferrer internacional s.a. - локсапин - schizophrenia; bipolar disorder - Нервна система - adasuve е показан за бърз контрол на леко до умерено възбуда при възрастни пациенти с шизофрения или биполярно разстройство. Пациентите трябва да получават редовно лечение веднага след контролирането на симптомите на остра възбуда.

Kengrexal Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kengrexal

chiesi farmaceutici s.p.a. - cangrelor - acute coronary syndrome; vascular surgical procedures - Антитромботични агенти - kengrexal, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за намаляване на сърдечно-съдовата тромбоза при възрастни пациенти с коронарна болест, подложени на перкутанна коронарна интервенция (pci), които не са получили устно Инхибитор на p2y12 преди процедурата на pci и в когото орална терапия с p2y12 инхибитори не е възможно или желателно.

Angiox Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

angiox

the medicines company uk ltd - Бивалирудин - Остър коронарен синдром - Антитромботични агенти - angiox включен като антикоагуланти при възрастни пациенти, подложени на чрескожное коронарна интервенция (ЧКВ), включително и при пациенти с st-сегмента височина на инфаркт на миокарда (stemi) минавайки през първичния ЧКВ. angiox също така е показан за лечение на възрастни пациенти с нестабилна стенокардия / липса на сегмента st инфарктом на миокарда (eli / ОИМ без вдигане на st сегмент), планирани за спешно или ранна интервенция. angiox трябва да предпише аспирин и клопидогрел.