Ketoconazole HRA Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ketoconazole hra

hra pharma rare diseases - Кетоконазол - Синдром на cushing - Антимикотици за системна употреба - ketoconazole hra е показан за лечение на ендогенен синдром на cushing при възрастни и юноши на възраст над 12 години.

IMAVEROL 100 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

imaverol 100 mg/ml

eli lilly regional operations gmbh, elanco animal health - enilconazole - инжекционна емулсия - 100 mg/ml - говеда, коне, кучета