Ariclaim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ariclaim

eli lilly nederland b.v. - дулоксетин - Диабетни невропатии - psychoanaleptics, - Лечение на диабетна периферна невропатична болка. ariclaim, се посочва в възрастни.

Duloxetine Lilly Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duloxetine lilly

eli lilly nederland b.v. - дулоксетин - neuralgia; diabetic neuropathies; depressive disorder, major - psychoanaleptics, - Дулоксетин Лили е показан при възрастни за лечение на големи депресивни disordertreatment диабетна периферна нейропатической paintreatment общи disorderduloxetine тревожност Лили, се посочва в възрастни.

Tadalafil Lilly Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tadalafil lilly

eli lilly nederland b.v. - тадалафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. За да бъде ефективен тадалафил, се изисква сексуална стимулация. tadalafil Лили не е показан за употреба от жени. Лечение на признаците и симптомите на доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза при възрастни мъже.

Adcirca (previously Tadalafil Lilly) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adcirca (previously tadalafil lilly)

eli lilly nederland b.v. - тадалафил - Хипертония, белодробна - urologicals - adcirca е показан при възрастни за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАХ), класифицирана като функционален клас ii и iii на Световната здравна организация, за подобряване на капацитета за физическа активност (вж. Раздел 5. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с колагенно съдово заболяване.

Lartruvo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lartruvo

eli lilly nederland b.v. - olaratumab - саркома - Антинеопластични средства - lartruvo е показан в комбинация с доксорубицин за лечение на възрастни пациенти с напреднал приемателя, които не подлежат на лечение с операция или лъчетерапия и които не са били предварително третирани с доксорубицин (вж. раздел 5.

Xigris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xigris

eli lilly nederland b.v. - дротрекогин алфа (активиран) - sepsis; multiple organ failure - Антитромботични агенти - xigris е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък сепсис с множествена органна недостатъчност, когато се добавят към най-добрите стандартни грижи. Употребата на xigris трябва да се има предвид предимно в ситуации, при които терапията може да започне в рамките на 24 часа след началото на органната недостатъчност (за допълнителна информация вижте раздел 5.

Yentreve Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

yentreve

eli lilly nederland b.v. - дулоксетин хидрохлорид - Инконтиненция на урината, стрес - psychoanaleptics, - yentreve е показан за жени за лечение на умерена до тежка стрес уринарна инконтиненция (sui).

Cymbalta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cymbalta

eli lilly nederland b.v. - дулоксетин - anxiety disorders; diabetic neuropathies; depressive disorder, major - psychoanaleptics, - Лечение на тежко депресивно разстройство. Лечение на диабетна периферна невропатична болка. Лечение на генерализирано тревожно разстройство . cymbalta, се посочва в възрастни.

Optruma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

optruma

eli lilly nederland b.v. - ралоксифен хидрохлорид - Остеопороза, постменопауза - Полови хормони и слиза на половата система, - optruma е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени в менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на optruma или други терапии, включително естрогени, за отделните постменопауза жена, внимание трябва да се дава на менопауза симптоми, ефекти върху матката и гърдата тъкани и сърдечно-съдови рисковете и ползите (вж. раздел 5.

Liprolog Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

liprolog

eli lilly nederland b.v. - инсулин лиспро - Захарен диабет - Лекарства, прилагани при диабет, - За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза. liprolog е показан и за първоначалната стабилизация на захарния диабет.