Posaconazole SP Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole sp

schering-plough europe - позаконазол - candidiasis; mycoses; coccidioidomycosis; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - posaconazole sp е показан за употреба при лечението на следните гъбични инфекции при възрастни (вж. Точка 5. 1):- инвазивна аспергилоза при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В;- chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;- Кокцидиоидомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину, итраконазолу или флуконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- Орофарингеальный кандидоза: като първа линия терапия при пациенти, страдащи от тежки заболявания или са имунно-компрометирани, в които отговор на актуални терапия, както се очаква, ще бъде лошо. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогр

Ketoconazole HRA Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ketoconazole hra

hra pharma rare diseases - Кетоконазол - Синдром на cushing - Антимикотици за системна употреба - ketoconazole hra е показан за лечение на ендогенен синдром на cushing при възрастни и юноши на възраст над 12 години.

Voriconazole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

voriconazole accord

accord healthcare s.l.u. - вориконазол - aspergillosis; candidiasis; mycoses - Антимикотиков за подаване на заявления, получени триазола - Вориконазол обширн-спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст от две години и по-горе, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение candidaemia на пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вориконазол споразумение трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции.

Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

voriconazole hikma (previously voriconazole hospira)

hikma farmaceutica (portugal) s.a. - вориконазол - bacterial infections and mycoses; aspergillosis; candidiasis - Антимикотици за системна употреба - Вориконазол е по-широка гама, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст 2 и повече години, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение candidaemia на пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вориконазол трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции. Профилактика на инвазивни гъбични инфекции в групата с висок риск аллогенной трансплантация на кръвотворните стволови клетки (ТГСК)получателите.