Ontilyv Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ontilyv

bial portela & companhia s.a. - opicapone - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - ontilyv is indicated as adjunctive therapy to preparations of levodopa/ dopa decarboxylase inhibitors (ddci) in adult patients with parkinson’s disease and end-of-dose motor fluctuations who cannot be stabilised on those combinations.

Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

corbilta (previously levodopa/carbidopa/entacapone sandoz)

orion corporation - l-dopa, карбидопа, энтакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - corbilta е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа/допа декарбоксилаза (ddc) инхибитор лечение.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone orion

orion corporation - l-dopa, карбидопа, энтакапон - Паркинсонова болест - Нервна система - Леводопа/carbidopa/entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (ddc)-инхибитор лечение.

Mirapexin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mirapexin

boehringer ingelheim international gmbh - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - restless legs syndrome; parkinson disease - Антипаркинсонови лекарства - mirapexin е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична Паркинсонова болест самостоятелно (без levodopa) или в комбинация с levodopa, аз. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации). mirapexin е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична Синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол).

Neupro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

neupro

ucb pharma s.a. - ротиготин - restless legs syndrome; parkinson disease - Антипаркинсонови лекарства - Болест на Паркинсон: neupro е показан за лечение на признаците и симптомите на ранен стадий на идиопатична болест на Паркинсон като монотерапия (i. без леводопа) или в комбинация с леводопа, т.е.. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край на доза или "on-off" флуктуации). Синдром на неспокойните крака: neupro е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична на неспокойните крака Синдром при възрастни.

Pramipexole Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pramipexole teva

teva pharma b.v. - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - Прамипексол ТЕВА е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична Паркинсонова болест самостоятелно (без levodopa) или в комбинация с levodopa, аз. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации). Прамипексол Тева е показан при възрастни за симптоматично лечение на умерена до тежка застойна синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол) (виж раздел 4.

Oprymea Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

oprymea

krka, d.d., novo mesto - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - oprymea е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в рамките на болестта в по-късните стадии, когато ефектът на леводопа се износва или става непостоянен и колебания на терапевтичен ефект се случва (в края на дозата или "on off" колебания). oprymea е показан при възрастни за симптоматично лечение на умерена до тежка застойна синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол) (виж раздел 4.

Sifrol Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sifrol

boehringer ingelheim international gmbh - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - restless legs syndrome; parkinson disease - Антипаркинсонови лекарства - sifrol е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в течение на болестта, въпреки че до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се случи (края на доза или "on-off" флуктуации). sifrol е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична Синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол).