Kanuma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kanuma

alexion europe sas - себелапаза алфа - Липиден метаболизъм, вродени грешки - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - kanuma е показан за дългосрочна ензимна заместителна терапия (ert) при пациенти на всички възрасти с дефицит на лизозомална киселина липаза (lal).

Sixmo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sixmo

l. molteni & c. dei fratelli alitti società di esercizio s.p.a. - Бупренорфина хидрохлорид - Нарушения, свързани с опиоиди - Други нервна система препарати, - sixmo е показано за заместителна терапия при опиоидной зависимост при клинично стабилни пациенти, възрастни, които се нуждаят от не повече от 8 мг/ден сублингвално бупренорфина, в рамките на медицинска, социална и психологическа помощ.

АЖИЛ® 100 ЕК България - български - Adama

АЖИЛ® 100 ЕК

adama - Емулсионен концентрат (ЕК) - 100 г/л пропаквизафоп - Хербициди

АМИНОПИЕЛИК® 600 СЛ България - български - Adama

АМИНОПИЕЛИК® 600 СЛ

adama - Разтворим концентат (СЛ) - 600 г/л 2,4 Д аминна сол - Хербициди

АПОЛО® 50 СК България - български - Adama

АПОЛО® 50 СК

adama - Суспензионен концентат (СК) - 500 г/л клофентезин - Инсектициди

БАЯ® България - български - Adama

БАЯ®

adama - Разтворим концентат (СЛ) - 480 г/л етефон - Растежни регулатори

БОГОТА® България - български - Adama

БОГОТА®

adama - Разтворим концентат (СЛ) - 150 г/л етефон + 300 г/л хлормекват - Растежни регулатори

ВИНОСТАР® България - български - Adama

ВИНОСТАР®

adama - Вододиспергируеми гранули (ВГ) - 113 г/кг диметоморф + 600 г/кг фолпет - Фунгициди