Clomicalm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clomicalm

virbac s.a. - clomipramine hydrochloride - psychoanaleptics - Кучета - as an aid in the treatment of separation related disorders in dogs manifested by destruction and inappropriate elimination (defecation and urination) and only in combination with behavioural modification techniques.

Reconcile Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

reconcile

forte healthcare limited - флуоксетин - psychoanaleptics - Кучета - Като помощно средство при лечение на разделение-зависими заболявания при кучетата се проявява разрушаването и недостатъци форми на поведение (става и неуместен за изхождане и / или уриниране) и само в съчетание с поведенческа модификация техники.