Onsenal Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

onsenal

pfizer limited - Целекоксиб - Аденоматозна полипоза coli - Антинеопластични средства - onsenal е показан за намаляване на броя на аденоматозна чревни полипи при фамилна аденоматозна полипоза (fap) като допълнение към хирургия и допълнително ендоскопско наблюдение (виж точка 4. Ефект onsenal-индуцирана на общественото намаляване на полип на натоварването на риска от развитие на рак на дебелото черво не е доказано (виж раздели 4. 4 и 5.