Candestar H 8 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

candestar h 8 mg/12,5 mg tablets

ЕКОФАРМ ГРУП АД - Кандесартан и диуретици - 8 mg/12,5 mg tablets

Cantab Plus 32 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cantab plus 32 mg/12,5 mg tablets

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД - Кандесартан и диуретици - 32 mg/12,5 mg tablets

Cantab Plus 16 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cantab plus 16 mg/12,5 mg tablets

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД - Кандесартан и диуретици - 16 mg/12,5 mg tablets

Cardesart-Co 8 mg/12,5 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cardesart-co 8 mg/12,5 mg tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Кандесартан и диуретици - 8 mg/12,5 mg tablets 

Cardesart-Co 16 mg/12,5 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cardesart-co 16 mg/12,5 mg tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Кандесартан и диуретици - 16 mg/12,5 mg tablets