COZAAR 12,5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cozaar 12,5 mg film - coated tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Лозартан - 12,5 mg film - coated tablets

Cozaar  50 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cozaar  50 mg film - coated tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Лозартан калий - 50 mg film - coated tablets

Hypertonic 50 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

hypertonic 50 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Лозартан калий - 50 mg film - coated tablets