Co - Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

co - amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tablets

krka, d.d. novo mesto - Индапамид, Периндоприла терт-butylamine - 2 mg/5 mg/0,625 mg tablets

Co - Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

co - amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg tablets

krka, d.d. novo mesto - Индапамид, Периндоприла терт-butylamine - 8 mg/10 mg/2,5 mg tablets

Co - Amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

co - amlessa 4 mg/10 mg/1,25 mg tablets

krka, d.d. novo mesto - Индапамид, Периндоприла терт-butylamine - 4 mg/10 mg/1,25 mg tablets

Co - Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

co - amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg tablets

krka, d.d. novo mesto - Индапамид, Периндоприла терт-butylamine - 8 mg/5 mg/2,5 mg tablets

Co - Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

co - amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg tablets

krka, d.d. novo mesto - Индапамид, Периндоприла терт-butylamine - 4 mg/5 mg/1,25 mg tablets

Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - периндоприла, амлодипина и индапамида - 10 mg/2,5 mg/5 mg film - coated tablets

Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - периндоприла, амлодипина и индапамида - 2,5 mg/0,625 mg/5 mg film - coated tablets

Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - периндоприла, амлодипина и индапамида - 5 mg/1,25 mg/5 mg film - coated tablets

Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - периндоприла, амлодипина и индапамида - 5 mg/1,25 mg/10 mg film - coated tablets

Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - периндоприла, амлодипина и индапамида - 10 mg/2,5 mg/10 mg film - coated tablets