Cardifriend-Co 5 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cardifriend-co 5 mg/12,5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/12,5 mg tablets

Hartil HCT 5 mg/25 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

hartil hct 5 mg/25 mg tablets 

egis pharmaceuticals public limited company - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/25 mg tablets 

Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

hartil hct 2,5 mg/12,5 mg tablets 

egis pharmaceuticals public limited company - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 2,5 mg/12,5 mg tablets