Caniler 10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

caniler 10 mg film - coated tablets

sandoz pharmaceuticals d.d. - Лерканидипина хидрохлорид - 10 mg film - coated tablets

Caniler 20 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

caniler 20 mg film - coated tablets

sandoz pharmaceuticals d.d. - Лерканидипина хидрохлорид - 20 mg film - coated tablets

TevaLer 10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevaler 10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Лерканидипин - 10 mg film - coated tablets

TevaLer 20 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevaler 20 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Лерканидипин - 20 mg film - coated tablets