Corlentor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

corlentor

les laboratoires servier - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - СЪРДЕЧНА ТЕРАПИЯ - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersor в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна failureivabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от ii до iv клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят.

Ivabradine Anpharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ivabradine anpharm

"anpharm" przedsiębiorstwo farmaceutyczne s.a. - ивабрадин - angina pectoris; heart failure - Други сърдечни препарати - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersor в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална доза betablocker. Лечение на хронична сърдечна failureivabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от ii до iv клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят.

Ivabradine JensonR Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ivabradine jensonr

jensonr+ limited - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис при коронарна артериална болест при възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечен ритъм ≥ 70 bpm. ivabradine е посочено: - при възрастни не може да понесе или с контра-указание за използване на бета-блокери - или в комбинация с бета-блокери при пациенти, недостатъчно добре контролирани с оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност nyha ii до iv клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Ivabradine Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ivabradine zentiva

zentiva, k.s. - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersorin комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност nyha ii до iv клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Ivabradine Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ivabradine accord

accord healthcare s.l.u. - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан :- на възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-адреноблокаторов - в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна failureivabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от ii до iv клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят. (вж. раздел 5.

Procoralan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

procoralan

les laboratoires servier - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. ivabradine is indicated :in adults unable to tolerate or with a contraindication to the use of beta-blockersor in combination with beta-blockers in patients inadequately controlled with an optimal beta-blocker dose. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност nyha ii до iv клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.