Duloxetine Boehringer Ingelheim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duloxetine boehringer ingelheim

boehringer ingelheim international gmbh - дулоксетин - Диабетни невропатии - psychoanaleptics, - Лечение на диабетна периферна невропатична болка при възрастни.

Sifrol Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sifrol

boehringer ingelheim international gmbh - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - restless legs syndrome; parkinson disease - Антипаркинсонови лекарства - sifrol е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в течение на болестта, въпреки че до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се случи (края на доза или "on-off" флуктуации). sifrol е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична Синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол).

Mirapexin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mirapexin

boehringer ingelheim international gmbh - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - restless legs syndrome; parkinson disease - Антипаркинсонови лекарства - mirapexin е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична Паркинсонова болест самостоятелно (без levodopa) или в комбинация с levodopa, аз. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации). mirapexin е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична Синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол).

Cyltezo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cyltezo

boehringer ingelheim international gmbh - адалимумаб - hidradenitis suppurativa; arthritis, psoriatic; psoriasis; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; spondylitis, ankylosing - Имуносупресори - Моля, направете справка в раздел 4. 1 от Кратката характеристика на продукта в документа с информация за продукта.

Giotrif Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

giotrif

boehringer ingelheim international gmbh - afatinib - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - giotrif като монотерапии, предназначени за лечение на ofepidermal приемащото устройство фактор на растежа (РЭФР) tgc-наивни възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове (НМРЛ) с активирующей мутации РЭФР (- и);локално-напреднал или метастазирал НМРЛ плоскоклетъчен хистология прогресира или след химиотерапия платиносодержащей.

Vargatef Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vargatef

boehringer ingelheim international gmbh - nintedanib - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - vargatef е показан в комбинация с docetaxel за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал, метастатичен или локално рецидивиращ недребноклетъчен белодробен карцином (НДКРБД) на аденокарцином тумора хистология след първата линия химиотерапия.

Trajenta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trajenta

boehringer ingelheim international gmbh - на linagliptin - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - trajenta е показан за лечение на захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол при възрастни:как monotherapyin пациенти с неадекватно контролирана диета и физически упражнения и за които метформин е неподходящ поради непоносимост или е противопоказан поради бъбречна недостатъчност. като комбинирана терапия с комбинация от метформином, когато диета и физически упражнения, плюс метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с сульфонилмочевины и метформином, когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарства не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с инсулин с метформином или без него, когато е в този режим сами, с помощта на диета и упражнения, не осигурява адекватен гликемичен контрол.

Glyxambi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

glyxambi

boehringer ingelheim international gmbh - empagliflozin и линаглиптин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - glyxambi, фиксирани дози комбинация empagliflozin и и линаглиптин, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от glyxambi не осигуряват адекватен гликемичен контрол;когато вече съм третирани от свободната комбинация линаглиптин empagliflozin и и.

Jardiance Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

jardiance

boehringer ingelheim international gmbh - empagliflozin - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - type 2 diabetes mellitusjardiance is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise - as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance - in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes for study results with respect to combinations, effects on glycaemic control and cardiovascular events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5.  heart failurejardiance is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure.

Ofev Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ofev

boehringer ingelheim international gmbh - nintedanib - Идиопатична белодробна фиброза - Антинеопластични средства - ofev е показан при възрастни за лечение на Идиопатична белодробна фиброза (ipf).