Duloxetine Boehringer Ingelheim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duloxetine boehringer ingelheim

boehringer ingelheim international gmbh - дулоксетин - Диабетни невропатии - psychoanaleptics, - Лечение на диабетна периферна невропатична болка при възрастни.

ENTERISOL ILEITIS лиофилизат за перорална употреба за свине България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

enterisol ileitis лиофилизат за перорална употреба за свине

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - lowsonia intracellularis, жива аттенуированная - лиофилизат и разтворител за перорална суспензия - min. 10 на степен 4, 9 - max. 10 на степен 6, 1 tcid 50 - свине

INGELVAC PRRSFLEX EU лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за прасета България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

ingelvac prrsflex eu лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за прасета

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - Свински респираторни и вирусни репродуктивен синдром (prrsv), Жива аттенуированная, прецедете 94881 (генотип 1) - лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия - най-малко 10 на степен 4,4 - макс. 10 на степен 6, 6 tcid50 - прасета

REPROCYC PRRS EU lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

reprocyc prrs eu lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - porcine reproductive & respiratory syndrome (prrs) virus, strain 94881, live attenuated - лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия - 10 на 3, 9 степен - 10 на 7 степен tcid50 - прасета

GALLIVAC IB88 NEO ефервесцентна таблетка за очно-назална суспензия България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

gallivac ib88 neo ефервесцентна таблетка за очно-назална суспензия

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - attenuated infectious bronchitis coronavirus, cr88121 strain - ефервесцентна таблетка за очно-назална суспензия - 4,0 log10 eid50/ 1 доза/ 1 dose - бройлери

Aptivus Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aptivus

boehringer ingelheim international gmbh - типранавир - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, показан за комбинирана антиретровирусна терапия, ХИВ-1 инфекция в по-висока степен подготвени за възрастни и юноши на 12 години и по-възрастни с вирус, устойчив към много ингибиторам протеазни . Аптивус трябва да се използва само като част от активната комбинация от антиретровирусни лекарства при пациенти с липсата на други терапевтични възможности. Този индекс се базира на резултатите от втората фаза iii проучвания, проведени в най-голяма степен подготвени за възрастни пациенти (средна серия от 12 до антиретровирусными лекарства) с вируса, устойчиви на ингибиторам протеаза и от една Фаза ii научни изследвания, посветени на проучване от фармакокинетиката, безопасността и ефикасността на Аптивус основно лечение-опитните подрастващите пациенти на възраст от 12 до 18 години. Приемане на решение за започване на лечение с Аптивус, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, задълбочено внимание трябва да бъде отделено на историята на лечението на пациента и характ

Giotrif Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

giotrif

boehringer ingelheim international gmbh - afatinib - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - giotrif като монотерапии, предназначени за лечение на ofepidermal приемащото устройство фактор на растежа (РЭФР) tgc-наивни възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове (НМРЛ) с активирующей мутации РЭФР (- и);локално-напреднал или метастазирал НМРЛ плоскоклетъчен хистология прогресира или след химиотерапия платиносодержащей.

Glyxambi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

glyxambi

boehringer ingelheim international gmbh - empagliflozin и линаглиптин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - glyxambi, фиксирани дози комбинация empagliflozin и и линаглиптин, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от glyxambi не осигуряват адекватен гликемичен контрол;когато вече съм третирани от свободната комбинация линаглиптин empagliflozin и и.