Clopidogrel/ASA Billev   75 mg / 75 mg film - coated България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

clopidogrel/asa billev   75 mg / 75 mg film - coated

billev pharma aps - Ацетилсалициловата киселина, Клопидогрель -   75 mg / 75 mg film - coated

Clopidogrel/ASA Billev 75 mg / 100 mg film - coated България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

clopidogrel/asa billev 75 mg / 100 mg film - coated

billev pharma aps - Ацетилсалициловата киселина, Клопидогрель - 75 mg / 100 mg film - coated

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром: без възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);изместване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение На витамин к антагонисти (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопи