Yondelis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

yondelis

pharma mar s.a. - трабектедин - ovarian neoplasms; sarcoma - Антинеопластични средства - yondelis е показан за лечение на пациенти с напреднал сарком на меките тъкани, след провала на антрациклини и ифосфамид, или които са неподходящи за получаване на тези агенти. Данните за ефикасността се основават основно на пациенти с липосаркома и лейомиосаркома. Йонделис в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином (pld) е показан за лечение на пациенти с рецидивиращи platino-чувствителни рак на яйчниците .

КУСТОДИЯ® България - български - Adama

КУСТОДИЯ®

adama - Суспензионен концентат (СК) - 120 г/л азоксистробин + 200 г/л тебуконазол - Фунгициди

РИКАЛИ® България - български - Adama

РИКАЛИ®

adama - Суспензионен концентат (СК) - 125 г/л изопиразам + 80 г/л ципроконазол - Фунгициди