Stivarga Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

stivarga

bayer pharma ag - regorafenib - Колоректални неоплазми - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - Стиварга включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с метастазирал колоректальным рак (КРР), които по-рано вече са били лекувани, или не се считат за кандидати за прилаганите методи на лечение, сред тях fluoropyrimidine на базата на химиотерапия, анти-vegf терапия и анти-egfr терапия;неоперабельными или метастатическими гастроинтестинальными стромальными тумори (ГИСО), които се занимават или имат непоносимост към преди лечение с imatinib и сунитиниб;гепатоцеллюлярная карцинома (fcc), които преди това са били лекувани с Сорафениб.

Kogenate Bayer Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kogenate bayer

bayer ag  - октоког алфа - Хемофилия А - antihemorrhagics, - Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (вродена дефицит на фактор vІІІ). Този препарат не съдържа фактор Виллебранда и затова не е посочено в болестта на фон Виллебранда .

Yaz 0,02 mg/3 mg film - coated България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

yaz 0,02 mg/3 mg film - coated

bayer pharma ag - Этинилэстрадиол, Дроспиренон и естроген - 0,02 mg/3 mg film - coated