CosmoFer 50 mg/ml solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cosmofer 50 mg/ml solution for injection/infusion

pharmacosmos a/s - Комплекс железен оксид декстран - 50 mg/ml solution for injection/infusion

Monofer 100 mg/ml solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

monofer 100 mg/ml solution for injection/infusion

pharmacosmos a/s - Комплекс железен оксид декстран - 100 mg/ml solution for injection/infusion