Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (previously Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pandemic influenza vaccine h5n1 astrazeneca (previously pandemic influenza vaccine h5n1 medimmune)

astrazeneca ab - ресусортен грипен вирус (жив атенюиран) на следния щам: щам a / vietnam / 1203/2004 (h5n1) - Грип, Човек - Ваксина, - Профилактика на грип при официално обявена пандемична ситуация при деца и юноши на възраст от 12 месеца до 18 години. Ваксина срещу пандемичен грип h5n1 АстраЗенека трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vaxzevria (previously covid-19 vaccine astrazeneca)

astrazeneca ab - chadox1-sars-cov-2 - covid-19 virus infection - Ваксина, - vaxzevria is indicated for active immunisation to prevent covid 19 caused by sars cov 2, in individuals 18 years of age and older. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Possia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

possia

astrazeneca ab - ticagrelor - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - possia, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с остри коронарни синдроми (нестабилна стенокардия, non-st-елевация миокарден инфаркт [nstemi] или st-елевация инфаркт на миокарда [stemi]); включително пациенти, управлявани медицински и тези, които се управляват с перкутанна коронарна интервенция (pci) или коронарна артерия байпас (cabg) присаждане.

Iressa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

iressa

astrazeneca ab - гефитиниб - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - Иресса е показан за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове с активирането на мутации епидермален фактор на растежа-рецепторных тирозинкиназ.

Koselugo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

koselugo

astrazeneca ab - selumetinib sulfate - neurofibromatosis 1 - Антинеопластични средства - koselugo as monotherapy is indicated for the treatment of symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas (pn) in paediatric patients with neurofibromatosis type 1 (nf1) aged 3 years and above.

Fasenra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fasenra

astrazeneca ab - benralizumab - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - fasenra показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежка эозинофильной астма, неадекватно контролирани, въпреки високите дози ингаляционных глюкокортикоиди плюс продължително действие на β-адреномиметиков.