Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (previously Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pandemic influenza vaccine h5n1 astrazeneca (previously pandemic influenza vaccine h5n1 medimmune)

astrazeneca ab - ресусортен грипен вирус (жив атенюиран) на следния щам: щам a / vietnam / 1203/2004 (h5n1) - Грип, Човек - Ваксина, - Профилактика на грип при официално обявена пандемична ситуация при деца и юноши на възраст от 12 месеца до 18 години. Ваксина срещу пандемичен грип h5n1 АстраЗенека трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vaxzevria (previously covid-19 vaccine astrazeneca)

astrazeneca ab - chadox1-sars-cov-2 - covid-19 virus infection - Ваксина, - vaxzevria is indicated for active immunisation to prevent covid 19 caused by sars cov 2, in individuals 18 years of age and older. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Possia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

possia

astrazeneca ab - ticagrelor - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - possia, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с остри коронарни синдроми (нестабилна стенокардия, non-st-елевация миокарден инфаркт [nstemi] или st-елевация инфаркт на миокарда [stemi]); включително пациенти, управлявани медицински и тези, които се управляват с перкутанна коронарна интервенция (pci) или коронарна артерия байпас (cabg) присаждане.

Iressa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

iressa

astrazeneca ab - гефитиниб - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - Иресса е показан за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове с активирането на мутации епидермален фактор на растежа-рецепторных тирозинкиназ.

Koselugo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

koselugo

astrazeneca ab - selumetinib sulfate - neurofibromatosis 1 - Антинеопластични средства - koselugo as monotherapy is indicated for the treatment of symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas (pn) in paediatric patients with neurofibromatosis type 1 (nf1) aged 3 years and above.

Brilique Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

brilique

astrazeneca ab - ticagrelor - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - brilique, се предписва заедно с ацетилсалицилова киселина (ask), е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти withacute коронарен синдром (aux) Ора история на инфаркт на миокарда (им) и висок риск от развитие на атеротромботических eventbrilique, въведени заедно с ацетил салицилова киселина (ask), е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти с анамнезом инфаркт на миокарда (им, настъпили не по-малко от година) и висок риск от развитие на атеротромботических събития.

Byetta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

byetta

astrazeneca ab - екзенатид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Баеты е показан за лечение на тип 2 захарен диабет в комбинация с:метформином;сульфонилмочевины;тиазолидиндионы;метформин и сульфонилмочевины;метформином и тиазолидиндионом;при възрастни, които не са достигнали до адекватен гликемичен контрол на максимално переносимой дози от тези устни терапии. Баеты също е показан като допълнителна терапия към базальному инсулин или без метформина и / или пиоглитазоном при възрастни, които не са намерили адекватен контрол доведе до бъбречна недостатъчност с тези агенти.

Edistride Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

edistride

astrazeneca ab - дадаглифлозин пропандиол монохидрат - diabetes mellitus, type 2; diabetes mellitus, type 1 - Лекарства, прилагани при диабет, - type 2 diabetes mellitusedistride is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. - in addition to other medicinal products for the treatment of type 2 diabetes. for study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. heart failureedistride is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction. chronic kidney diseaseedistride is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Faslodex Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

faslodex

astrazeneca ab - фулвестрант - Неоплазми на гърдата - Ендокринната терапия, антиэстрогены - Фазлодекс-това е indicatedas монотерапии за лечение на естроген-рецептор позитивни, локално-разпространена или метастатичен рак на гърдата при жени в постменопауза:не по-рано лекувани с ендокринната терапия, orwith рецидив на болестта след помощните терапия антиэстрогенами, или прогресиране на заболяването на терапия антиэстрогенами. в комбинация с palbociclib за лечение на хормонални рецептори (pr)-положителен, хорско эпидермическое приемащото устройство 2 фактор на растежа (her2 и)-отрицателен местнораспространенный или метастатический рак на гърдата при жени, които са получили до заместителна терапия. В пре - или менопауза, в комбинираното лечение с palbociclib трябва да се комбинира с lhrh лутеинизиращ хормон освобождаващ хормон (lhrh) агонист.

Forxiga Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

forxiga

astrazeneca ab - дадаглифлозин пропандиол монохидрат - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - forxiga is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . for study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied. heart failureforxiga is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction. chronic kidney diseaseforxiga is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.