Septanest 1/100 000  40 mg/ml + 10 micrograms/ml solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

septanest 1/100 000  40 mg/ml + 10 micrograms/ml solution for injection

laboratories septodont - Изпълнението на същата, комбинации - 40 mg/ml + 10 micrograms/ml solution for injection

Septanest 1/200 000  40 mg/ml + 5 micrograms/ml solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

septanest 1/200 000  40 mg/ml + 5 micrograms/ml solution for injection

laboratories septodont - Изпълнението на същата, комбинации - 40 mg/ml + 5 micrograms/ml solution for injection

Dentocaine 40 mg/0,005 mg/ml solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dentocaine 40 mg/0,005 mg/ml solution for injection

inibsa dental s.l.u., - Изпълнението на същата, комбинации - 40 mg/0,005 mg/ml solution for injection

Dentocaine 40 mg/0,01 mg/ml solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dentocaine 40 mg/0,01 mg/ml solution for injection

inibsa dental s.l.u., - Изпълнението на същата, комбинации - 40 mg/0,01 mg/ml solution for injection

Ubistesin 40 mg/0,006 mg/ml solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ubistesin 40 mg/0,006 mg/ml solution for injection

3m deutschland gmbh - Изпълнението на същата, комбинации - 40 mg/0,006 mg/ml solution for injection

Ubistesin Forte  40 mg/0,012 mg/ml solution for injection България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ubistesin forte  40 mg/0,012 mg/ml solution for injection

3m deutschland gmbh - Изпълнението на същата, комбинации - 40 mg/0,012 mg/ml solution for injection

LysaKare Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lysakare

advanced accelerator applications - l-arginine hydrochloride, l-lysine hydrochloride - Лъчева Щети - detoxifying agents for antineoplastic treatment - lysakare е показан за намаляване на излагането на радиация при бъбречна пептид-рецепторного радионуклидной терапия (prrt) с Лютеций (177lu) oxodotreotide при възрастни.