Jentadueto Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

jentadueto

boehringer ingelheim international gmbh - линаглиптин метформин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Лечение на възрастни пациенти с тип-2 захарен диабет:jentadueto е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти, не е достатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина, или тези, които вече били третирани с помощта на комбинация от линаглиптин метформин и. jentadueto е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като добавка към диетата и физическите упражнения при възрастни пациенти, не е достатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины.

Ryzodeg Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ryzodeg

novo nordisk a/s - инсулин аспарт, инсулин degludec - Захарен диабет - Лекарства, прилагани при диабет, - Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.

Trajenta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trajenta

boehringer ingelheim international gmbh - на linagliptin - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - trajenta е показан за лечение на захарен диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол при възрастни:как monotherapyin пациенти с неадекватно контролирана диета и физически упражнения и за които метформин е неподходящ поради непоносимост или е противопоказан поради бъбречна недостатъчност. като комбинирана терапия с комбинация от метформином, когато диета и физически упражнения, плюс метформин самостоятелно не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с сульфонилмочевины и метформином, когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарства не осигуряват адекватен гликемичен контрол. в комбинация с инсулин с метформином или без него, когато е в този режим сами, с помощта на диета и упражнения, не осигурява адекватен гликемичен контрол.

Celvapan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

celvapan

nanotherapeutics bohumil, s.r.o. - whole virion influenza vaccine, inactivated containing antigen of strain a/california/07/2009 (h1n1)v - disease outbreaks; influenza, human; immunization - Ваксина, - Профилактика на грип, причинена от вируса a (h1n1) v 2009. celvapan трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром: без възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);изместване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение На витамин к антагонисти (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопи

Prevenar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prevenar

pfizer limited - pneumococcal oligosaccharide serotype 18c, pneumococcal polysaccharide serotype 19f, pneumococcal polysaccharide serotype 23f, pneumococcal polysaccharide serotype 4, pneumococcal polysaccharide serotype 6b, pneumococcal polysaccharide serotype 9v, pneumococcal polysaccharide serotype 14 - pneumococcal infections; immunization - Ваксина, - Активна имунизация срещу болест, причинена от streptococcus pneumoniae серотипове 4, 6b, 9v, 14, 18 c, 19е и 23f (включително сепсис, менингит, пневмония, бактериемия и остър отит) при бебета и деца от два месеца до пет години на възраст. Използването на Превенар трябва да се определя въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид влиянието на инвазивни заболявания в различните възрастови групи, както и променливостта на серотип на епидемиологията в различни географски райони.

Forsteo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

forsteo

eli lilly nederland b.v. - терипаратид - osteoporosis; osteoporosis, postmenopausal - Калциева хомеостаза - Лечение на остеопороза при жени в постменопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. При жени в постменопауза е доказано значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначни и невертебрални фрактури, но не и на фрактури на бедрената кост. Лечение на остеопороза, свързан с постоянна и системна терапия глюкокортикоидами, при жените и мъжете при повишен риск от фрактури.

Instanyl Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

instanyl

takeda pharma a/s - Фентанил цитрат - pain; cancer - Аналгетици - instanyl е показан за лечение на пробивна болка при възрастни, които вече получават поддържаща опиоидна терапия за хронична ракова болка. Пробивната болка е преходно обостряне на болката, което настъпва на фона на иначе контролирана персистираща болка.  patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 micrograms of transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer.

Teysuno Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

teysuno

nordic group b.v. - тегафур, gimeracil, oteracil - Стомашни неоплазми - Антинеопластични средства - teysuno is indicated in adults:- for the treatment of advanced gastric cancer when given in combination with cisplatin (see section 5. - as monotherapy or in combination with oxaliplatin or irinotecan, with or without bevacizumab, for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer for whom it is not possible to continue treatment with another fluoropyrimidine due to hand-foot syndrome or cardiovascular toxicity that developed in the adjuvant or metastatic setting.