Alonet 400 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

alonet 400 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - Амисульприд - 400 mg film - coated tablets

Solian  400 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

solian  400 mg film - coated tablets 

Санофи-Авентис България ЕООД - Амисульприд - 400 mg film - coated tablets