Granupas (previously Para-aminosalicylic acid Lucane) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

granupas (previously para-aminosalicylic acid lucane)

eurocept international b. v. - Двойка-аминосалициловая киселина - туберкулоза - Антимикобактериални - granupas е показан за употреба като част от подходяща комбинация режим за мултирезистентната туберкулоза при възрастни и педиатрични пациенти от 28 дни на възраст и по друг начин по-големи, когато ефективно лечение режим не може да се състои от съображения за съпротива или поносимост (виж раздел 4. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

KETAMINOL 10 100 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

ketaminol 10 100 mg/ml

intervet international b.v - Кетаминът (под формата на хидрохлорид) - инжекционен разтвор - 100 mg/ml - говеда, гризачи, диви животни, зайци, кози, коне, котки, кучета, морски свинчета, овце, птици, свине, хамстери