Topotecan Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

topotecan actavis

actavis group ptc ehf - топотекан - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - Антинеопластични средства - topotecan монотерапия е показан за лечение на пациенти с рецидив дребноклетъчен белодробен карцином [sclc] за когото ре-лечение с режим на първия ред не се счита подходящо. Топотекана в комбинация с цисплатином е показан за пациенти с медиална рецидивиращи на шийката на матката след лъчетерапия и за пациенти със състояние на заболявания на wbi . Пациентите с предварително въздействие на цисплатина, се нуждаят от постоянно безплатно лечение на интервал, за да оправдае лечение с комбинация.

Desloratadine Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine actavis

actavis group ptc ehf - деслоратадин - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - Антихистамини за системно приложение, - Лечение на алергичен ринит и уртикария.

Telmisartan Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

telmisartan actavis

actavis group ptc ehf - телмисартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - hypertensiontreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionreduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдови заболявания (в анамнеза за исхемична болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет тип 2 с документирано унищожение органи-цели.

Imatinib Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib actavis

actavis group ptc ehf - иматиниб - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - protein kinase inhibitors, antineoplastic agents - imatinib Актавис е показан за лечение на:педиатрични пациенти с за първи път разкри Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (на bcr-abl), която положително (рН+) хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), за които трансплантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лечение;педиатрични пациенти с ph+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза;при възрастни пациенти с ph+ ХМЛ в бластного криза;при възрастни пациенти с първи път е поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ ол) интегриран с химиотерапия;за възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ ол като монотерапии;при възрастни пациенти с миелодиспластических/миелопролиферативных заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) ген преустройство;за възрастни пациенти с белег гиперэозинофильным синдром (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfr пренареждане;л

Levetiracetam Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam actavis

actavis group ptc ehf - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - Леветирацетам Актавис е показан като монотерапия при лечение на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам Актавис е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Pioglitazone Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone actavis

actavis group ptc ehf   - пиоглитазон хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type 2 diabetes mellitus as described below:as monotherapyin adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. as dual oral therapy in combination withmetformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin. a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea. as triple oral therapy in combination withmetformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insuf

Sildenafil Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil actavis

actavis group ptc ehf - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Актавис, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Rivastigmine Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rivastigmine actavis

actavis group ptc ehf - ривастигмин хидроген тартрат - dementia; alzheimer disease; parkinson disease - psychoanaleptics, - Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Zoledronic acid Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid actavis

actavis group ptc ehf   - монохидрат на золедроновата киселина - Фрактури, Кост - Лекарства за лечение на костни заболявания - Предотвратяване на скелетно свързани събития (патологични фрактури, гръбначния компресия, радиация или хирургия към костите, или тумор индуцирана хиперкалциемия) при възрастни пациенти с напреднали злокачествени заболявания, включващи кост. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии.

Armisarte (previously Pemetrexed Actavis) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

armisarte (previously pemetrexed actavis)

actavis group ptc ehf - пеметрексед дицид монохидрат - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антинеопластични средства - Злокачественный плеврален mesotheliomapemetrexed в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerpemetrexed в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.