Topotecan Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

topotecan actavis

actavis group ptc ehf - топотекан - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - Антинеопластични средства - topotecan монотерапия е показан за лечение на пациенти с рецидив дребноклетъчен белодробен карцином [sclc] за когото ре-лечение с режим на първия ред не се счита подходящо. Топотекана в комбинация с цисплатином е показан за пациенти с медиална рецидивиращи на шийката на матката след лъчетерапия и за пациенти със състояние на заболявания на wbi . Пациентите с предварително въздействие на цисплатина, се нуждаят от постоянно безплатно лечение на интервал, за да оправдае лечение с комбинация.

Levetiracetam Actavis Group Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam actavis group

actavis group ptc ehf - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - levetiracetam actavis group е показан като монотерапия при лечението на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам Актавис групи се посочва като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета от 1 месец живот, при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонических спазми при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Desloratadine Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine actavis

actavis group ptc ehf - деслоратадин - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - Антихистамини за системно приложение, - Лечение на алергичен ринит и уртикария.

Telmisartan Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

telmisartan actavis

actavis group ptc ehf - Телмисартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - hypertensiontreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionreduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдови заболявания (в анамнеза за исхемична болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет тип 2 с документирано унищожение органи-цели.

Pioglitazone Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone actavis

actavis group ptc ehf   - пиоглитазон хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type 2 diabetes mellitus as described below:as monotherapyin adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. as dual oral therapy in combination withmetformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin. a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea. as triple oral therapy in combination withmetformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insuf

Imatinib Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib actavis

actavis group ptc ehf - иматиниб - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - protein kinase inhibitors, antineoplastic agents - imatinib actavis is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment;, paediatric patients with ph+ cml in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis;, adult patients with ph+ cml in blast crisis;, adult patients with newly diagnosed philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (ph+ all) integrated with chemotherapy;, adult patients with relapsed or refractory ph+ all as monotherapy;, adult patients with myelodysplastic/myeloproliferative diseases (mds/mpd) associated with platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gene re-arrangements;, adult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (hes) and/or chronic eosinophilic leukaemia (cel) with fip1l1-pdgfr rearrangement;, the treatment of adult patients with unresectable dermatofibro

Glidipion (previously Pioglitazone Actavis Group) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

glidipion (previously pioglitazone actavis group)

actavis group ptc ehf    - пиоглитазон хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type-2 diabetes mellitus as described below:as monotherapy:in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance;as dual oral therapy in combination with:metformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin;a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea;as triple oral therapy in combination with:metformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин на тип 2 диабет при възрастни пациенти с недостатъчен ко

Levetiracetam Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam actavis

actavis group ptc ehf - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - Леветирацетам Актавис е показан като монотерапия при лечение на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам Актавис е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Sildenafil Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil actavis

actavis group ptc ehf - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Актавис, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Rivastigmine Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rivastigmine actavis

actavis group ptc ehf - ривастигмин хидроген тартрат - dementia; alzheimer disease; parkinson disease - psychoanaleptics, - Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.