Cinacalcet Accordpharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cinacalcet accordpharma

accord healthcare s.l.u. - синакалцет хидрохлорид - Хиперпаратиреоидизъм - Калциева хомеостаза - Средно hyperparathyroidismadultstreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при възрастни пациенти с крайна бъбречна недостатъчност (ТПН) за поддръжка на диализа терапия. Детска populationtreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при деца на възраст между 3 и повече години с терминал състояние на бъбречна недостатъчност (ТПН), намиращи се в обслужването на диализа терапия, в която вторичен ГПТ не са адекватно контролирани с помощта ниво терапия (виж раздел 4. Цинакалцет accordpharma може да се използва като част от лечебния режим, включително и фосфатни свързващи вещества и/или витамин d, стероли, съответно (виж раздел 5. Карцинома паращитовидните жлези и първичен хиперпаратиреоидизъм в adultsreduction развитие гиперкальциемии при възрастни пациенти с медиална паращитовидните. начална ГПТ, за които паратиреоидэктомия ще е на база ниво на калций в серума на кръвта (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.

Dasatinib Accordpharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dasatinib accordpharma

accord healthcare s.l.u. - дазатиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Антинеопластични средства - dasatinib accordpharma is indicated for the treatment of adult patients with: newly diagnosed philadelphia chromosome positive (ph+) chronic myelogenous leukaemia (cml) in the chronic phase.  chronic, accelerated or blast phase cml with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib.  ph+ acute lymphoblastic leukaemia (all) and lymphoid blast cml with resistance or intolerance to prior therapy. dasatinib accordpharma is indicated for the treatment of paediatric patients with: newly diagnosed ph+ cml in chronic phase (ph+ cml-cp) or ph+ cml-cp resistant or intolerant to prior therapy including imatinib.  newly diagnosed ph+ all in combination with chemotherapy.

Fampridine Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fampridine accord

accord healthcare s.l.u. - fampridine - Множествена склероза - Други нервна система препарати, - fampridine accord is indicated for the improvement of walking in adult patients with multiple sclerosis with walking disability (edss 4-7).