Pizona 15 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

pizona 15 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Пиоглитазон - 15 mg tablets

Pizona 30 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

pizona 30 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Пиоглитазон - 30 mg tablets

Pizona 45 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

pizona 45 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Пиоглитазон - 45 mg tablets