Controloc Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

controloc control

takeda gmbh - пантопразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.

Pantecta Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pantecta control

takeda gmbh - пантопразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.

Pantoloc Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pantoloc control

takeda gmbh - пантопразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.

Somac Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

somac control

takeda gmbh - пантопразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.

Pantozol Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pantozol control

takeda gmbh - пантопразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.