Enalapril - Tchaikapharma 5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

enalapril - tchaikapharma 5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - эналаприла малеат - 5 mg tablets

Enalapril - Tchaikapharma 20 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

enalapril - tchaikapharma 20 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - эналаприла малеат - 20 mg tablets

Renovia Ace 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 10 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Renovia Ace 20 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 20 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/10 mg film - coated tablets