Protopic Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

protopic

leo pharma a/s - такролимус - Дерматит, Атопич - Други дерматологични препарати - flare treatmentadults and adolescents (16 years of age and above)treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids. children (two years of age and above)treatment of moderate to severe atopic dermatitis in children (two years of age and above) who failed to respond adequately to conventional therapies such as topical corticosteroids. maintenance treatmentmaintenance treatment of moderate to severe atopic dermatitis for the prevention of flares and the prolongation of flare-free intervals in patients experiencing a high frequency of disease exacerbations (i. възниква четири или повече пъти в годината), които са на начален отговор за максимум шест седмици на лечение два пъти на ден мазила такролимуса (огнища очистиха, почти изчистени или леко ефект).

Tacforius Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tacforius

teva b.v. - такролимус монохидрат - liver transplantation; kidney transplantation - Имуносупресори - Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Advagraf Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

advagraf

astellas pharma europe b.v. - такролимус - Отхвърляне на присадката - Имуносупресори - Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Envarsus Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

envarsus

chiesi farmaceutici s.p.a. - такролимус - Отхвърляне на присадката - Имуносупресори - Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни пациенти с бъбречни или чернодробни алографти. Лечение на отхвърляне на алографта, резистентно на лечение с други имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Modigraf Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

modigraf

astellas pharma europe b.v. - такролимус - Отхвърляне на присадката - Имуносупресори - Профилактика на отхвърляне на трансплантат при възрастни и педиатрични, бъбречни, чернодробни или сърдечни реципиенти на алографт. И педиатрични пациенти на лечение отторжении устойчиви на лечение на други иммуносупрессивных лекарства при възрастни .

Protopy Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

protopy

astellas pharma gmbh - такролимус - Дерматит, Атопич - Други дерматологични препарати - Лечение на умерен до тежък атопичен дерматит при възрастните, които не са адекватно отзивчиви към или са непоносимост на конвенционални лечения като локални кортикостероиди. Лечението на умерен до тежък атопичен дерматит при деца (на 2 и повече години), които не са успели да реагират адекватно на конвенционални терапии като локални кортикостероиди. Лечение на умерен до тежък атопичен дерматит за предотвратяване на епидемии и удължаване на флаш-безплатен интервали при болните се наблюдава висока честота на изостряне на заболяването (аз. 4 или повече пъти годишно), които са получили първоначален отговор до максимум 6 седмици лечение с такролимус маз два пъти дневно (лезиите са изчистени, почти изчистени или леко засегнати).