Blitzima Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

blitzima

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - Антинеопластични средства - blitzima, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)blitzima е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка-iv етап на фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. blitzima подкрепа на лечението е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. blitzima монотерапии, предназначени за лечение на пациенти със състояние на iii и iv на фоликулите лимфомой, които са устойчиви на химиотерапия или второ или последващи рецидиви след химиотерапия. blitzima е показан за лечение на пациенти с cd20 на положителна дифузни крупноклеточной неходжкинов-клетки лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)blitzima в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с монокло

Rituzena (previously Tuxella) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rituzena (previously tuxella)

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; microscopic polyangiitis; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; wegener granulomatosis - Антинеопластични средства - rituzena, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)rituzena е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка, vi, фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. rituzena монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii етап iv на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. rituzena е показан за лечение на пациенти с cd20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной b в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)rituzena в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с моноклонални антитела, включително rituzenaor пациенти, рефрактерных към предишната rituzena плюс химиотерапия. Гранулематоз с полиангиитом и м

Ruxience Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ruxience

pfizer europe ma eeig  - ритуксимаб - leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; arthritis, rheumatoid; microscopic polyangiitis; pemphigus - Антинеопластични средства - ruxience, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)ruxience е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка‑iv етап на фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. ruxience подкрепа на лечението е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. ruxience монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii‑iv стадий на фоликуларен лимфом, които са на химио-или втори или следващ рецидив след химиотерапия. ruxience е показан за лечение на пациенти с cd20 на положителна дифузни крупноклеточной неходжкинов-клетки лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)ruxience в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с моноклонални антитела, включително и те

Ritemvia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ritemvia

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; microscopic polyangiitis; wegener granulomatosis - Антинеопластични средства - ritemvia, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ) ritemvia е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти със състояние на iii и iv фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. ritemvia подкрепа на лечението е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. ritemvia монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii и iv стадии на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. ritemvia е показан за лечение на пациенти с cd20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной b в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Гранулематоз с полиангиитом и микроскопични полиангиитом. ritemvia, в комбинация с глюкокортикоидами, се предписват за индукция на ремисия при възрастни пациенти с тежък, активен гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) (ГПА) и микроскопични полиангиитом (ИПП).

Truxima Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

truxima

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; wegener granulomatosis; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; microscopic polyangiitis - Антинеопластични средства - truxima, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)truxima е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка, vi, фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. Ремонт truxima терапия е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. truxima монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii етап iv на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. truxima е показан за лечение на пациенти с cd20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной b в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)truxima в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Налични са само ограничени данни за ефикасността и безопасността на пациенти, лекувани преди това с моноклонални антитела,

Riximyo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riximyo

sandoz gmbh - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; microscopic polyangiitis; wegener granulomatosis - Антинеопластични средства - riximyo is indicated in adults for the following indications:non-hodgkin’s lymphoma (nhl)riximyo is indicated for the treatment of previously untreated adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma in combination with chemotherapy. riximyo maintenance therapy is indicated for the treatment of adult follicular lymphoma patients responding to induction therapy. riximyo monotherapy is indicated for treatment of adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy. riximyo is indicated for the treatment of adult patients with cd20 positive diffuse large b cell non-hodgkin’s lymphoma in combination with chop (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemotherapy. riximyo in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of paediatric patients (aged ≥ 6 months to < 18 years old) with previously untreated advanced stage cd20 positive diffuse large b-cell lymphoma (dlbcl), burkitt lymphoma (bl)

Rixathon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rixathon

sandoz gmbh - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; wegener granulomatosis; microscopic polyangiitis; pemphigus - Антинеопластични средства - rixathon is indicated in adults for the following indications:non-hodgkin’s lymphoma (nhl)rixathon is indicated for the treatment of previously untreated adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma in combination with chemotherapy. rixathon maintenance therapy is indicated for the treatment of adult follicular lymphoma patients responding to induction therapy. rixathon monotherapy is indicated for treatment of adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy. rixathon is indicated for the treatment of adult patients with cd20 positive diffuse large b cell non-hodgkin’s lymphoma in combination with chop (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemotherapy. rixathon in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of paediatric patients (aged ≥ 6 months to < 18 years old) with previously untreated advanced stage cd20 positive diffuse large b-cell lymphoma (dlbcl), burkitt lymphom

MabThera Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mabthera

roche registration gmbh - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - Антинеопластични средства - Мабтера, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)Мабтера е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на възрастни пациенти с iii стъпка‑iv етап на фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. Поддръжка на мабтера терапия е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой възрастни, които попълват индукционную терапия. Мабтера под формата на монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с iii‑iv стадий на фоликуларен лимфом, които са на химио-или втори или следващ рецидив след химиотерапия. Мабтера е показан за лечение на възрастни пациенти с cd20 на положителна дифузни крупноклеточной неходжкинов-клетки лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Мабтера в комбинация с химиотерапия се предписват за лечение на педиатрични пациенти (на възраст ≥ 6 месеца до < 18 години) с по-рано не е получавала лечение на напреднал етап на cd20 на положителна разпространяване на В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ),

Gazyvaro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

gazyvaro

roche registration gmbh - Обинутузумаб - Левкемия, лимфоцитна, хронична, В-клетка - Антинеопластични средства - Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)gazyvaro в комбинация с хлорамбуцилом е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано леченным хронично лимфолейкозом (ХЛЛ) и със съпътстващите заболявания, което ги прави неподходящи за пълна доза флударабина терапия (виж раздел 5. Фоликуларен лимфом (fl)gazyvaro в комбинация с химиотерапия, след това gazyvaro поддържаща терапия при пациенти дава отговор, е показан за лечение на пациенти с по-рано не е получавала лечение на напреднали фоликуларен лимфом. gazyvaro в комбинация с Бендамустин с последващо ремонт gazyvaro е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой (fl), които не реагират или при които се е развила по време на или до 6 месеца след лечението ритуксимабом или технология на органичния синтез-съдържащи режими.

Zevalin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zevalin

ceft biopharma s.r.o. - ибритумомаб тиуксетан - Лимфом, фоликуларен - Терапевтични радиофармацевтици - zevalin е показан при възрастни. [90y открити]-меченных радиоактивни изотопи zevalin е посочено като консолидационной терапия след индукция на ремисия при по-рано не леченных пациенти с фоликуларен лимфомой. В полза на zevalin следните технология на органичния синтез в комбинация с химиотерапия не е истина. [90y открити]-меченных радиоактивни изотопи zevalin е показан за лечение на възрастни пациенти с cd20 на технология на органичния синтез relapsedorrefractory+ фоликуларен b-клетъчна неходжкинская лимфом (НХЛ).