Levitra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levitra

bayer ag  - варденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. Ерективната дисфункция е невъзможността да се постигне или поддържа ерекция на пениса, достатъчна за задоволително сексуално представяне. За да levitra е било ефективно, е необходимо сексуално стимулиране . levitra не е показан за употреба от жени.

Vivanza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vivanza

bayer ag  - варденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. Ерективната дисфункция е невъзможността да се постигне или поддържа ерекция на пениса, достатъчна за задоволително сексуално представяне. За това за vivanza, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране . vivanza не е показан за употреба от жени.

Crixivan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

crixivan

merck sharp & dohme b.v. - indinavir сулфат ethanolate - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - crixivan е показан в комбинация с антиретровирусни нуклеозидни аналози за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1.

Agenerase Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

agenerase

glaxo group ltd. - ампренавир - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - agenerase, в комбинация с други антиретровирусными лекарства, които се предписват за лечение на протеазен инхибитор (ПИ) опитен hiv-1 инфектирани възрастни и деца над 4 години. Капсули agenerase, като правило, трябва да се прилага с ниска доза ritonavir, приемани като усилвател от фармакокинетиката ампренавира (виж раздели 4. 2 и 4. Изборът на ампренавир трябва да се основава на индивидуално изследване за вирусна резистентност и история на лечението на пациентите (вж. Точка 5. В полза на agenerase силен ritonavir не е доказана при пациенти ПИ главини (виж раздел 5.

Lopinavir/Ritonavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lopinavir/ritonavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - lopinavir, ritonavir - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Лопинавир/ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (hiv-1) заразени възрастни, юноши и деца над 2 годишна възраст. Избор на lopinavir/ritonavir протеазен инхибитор за лечение на опитни hiv-1 инфектирани пациенти трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и лечение на пациенти.

Adempas Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adempas

bayer ag - riociguat - Хипертония, белодробна - Антихипертензивни средства за белодробна артериална хипертония - chronic thromboembolic pulmonary hypertension (cteph)adempas is indicated for the treatment of adult patients with who functional class (fc) ii to iii with- inoperable cteph,- persistent or recurrent cteph after surgical treatment,to improve exercise capacity (see section 5. pulmonary arterial hypertension (pah)adempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for thetreatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (pah) with who functional class(fc) ii to iii to improve exercise capacity. efficacy has been shown in a pah population including aetiologies of idiopathic or heritable pah orpah associated with connective tissue disease (see section 5. .

Kaletra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kaletra

abbvie deutschland gmbh co. kg - lopinavir, ritonavir - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,, , протеазни инхибитори, - Калетра® е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (hiv-1) заразени възрастни, подрастващи и деца на възраст от 14 дни и повече. Избор на Калетра ® за лечение на протеазен инхибитор опитни hiv-1 инфектирани пациенти трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и лечение на пациенти.

Ketoconazole HRA Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ketoconazole hra

hra pharma rare diseases - Кетоконазол - Синдром на cushing - Антимикотици за системна употреба - ketoconazole hra е показан за лечение на ендогенен синдром на cushing при възрастни и юноши на възраст над 12 години.

Norvir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

norvir

abbvie deutschland gmbh co. kg - ритонавир - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусни средства за лечение на hiv-1-инфектирани пациенти (възрастни и деца на две години и по-големи).

Ritonavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ritonavir mylan

mylan s.a.s - ритонавир - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусни средства за лечение на инфектирани с hiv 1 пациенти (възрастни и деца на 2-годишна възраст и по-големи).