Arava Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

arava

sanofi-aventis deutschland gmbh - лефлуномид - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Leflunomide Zentiva (previously Leflunomide Winthrop) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide zentiva (previously leflunomide winthrop)

zentiva k.s. - лефлуномид - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Xeljanz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xeljanz

pfizer europe ma eeig - Тофацитиниб - Артрит, ревматоиден - Имуносупресори - rheumatoid arthritistofacitinib in combination with methotrexate (mtx) is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis (ra) in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying antirheumatic drugs (dmards) (see section 5. tofacitinib can be given as monotherapy in case of intolerance to mtx or when treatment with mtx is inappropriate (see sections 4. 4 и 4. psoriatic arthritistofacitinib in combination with mtx is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis (psa) in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease modifying antirheumatic drug (dmard) therapy (see section 5. ulcerative colitistofacitinib is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis (uc) who have had an inadequate response, lost response, or were intolerant to either conventional therapy or a biologic agent (see section 5.  tofacitinib is

Halimatoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halimatoz

sandoz gmbh - адалимумаб - hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - rheumatoid arthritishalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. halimatoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease

Repso Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

repso

teva b.v. - лефлуномид - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Benepali Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

benepali

samsung bioepis nl b.v. - етанерцепт - arthritis, psoriatic; arthritis, rheumatoid; psoriasis - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisbenepali в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен ревматоиден артрит при възрастни, когато отговорът към болест-модифицирующие противоревматические медикаменти, включително метотрексат (при липса на противопоказания), е неадекватна. benepali може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. benepali също така е показан за лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. benepali, самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция. Идиопатична arthritistreatment младежки полиартрит (ревматоиден фактор положителен или отрицателен) и разширен олигоартрит при деца и юноши на възраст от 2 години, които са имали недостатъчен отговор или които се оказаха нетерпимыми, метотрексат

Enbrel Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

enbrel

pfizer europe ma eeig - етанерцепт - spondylitis, ankylosing; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - rheumatoid arthritisenbrel in combination with methotrexate is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adults when the response to disease-modifying antirheumatic drugs, including methotrexate (unless contraindicated), has been inadequate. Энбрел може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Энбрел също така е показан за лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Энбрел, самостоятелно или в комбинация с метотрексат, е доказано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция. juvenile idiopathic arthritistreatment of polyarthritis (rheumatoid-factor-positive or -negative) and extended oligoarthritis in children and adolescents from the age of two years who have had an inadequate response to, or who have proved intolerant of, methotrexa

Lifmior Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lifmior

pfizer europe ma eeig - етанерцепт - arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; psoriasis - Имуносупресори - Ревматоиден артрит;младежки идиопатична артрит arthritispsoriatic;аксиальный спондилит;Бляшковидный псориазис;детска бляшковидный псориазис.