Inegy 10 mg/10 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

inegy 10 mg/10 mg tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Симвастатин и ezetimide - 10 mg/10 mg tablets

Inegy 10 mg/20 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

inegy 10 mg/20 mg tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Симвастатин и ezetimide - 10 mg/20 mg tablets

Inegy 10 mg/40 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

inegy 10 mg/40 mg tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Симвастатин и ezetimide - 10 mg/40 mg tablets

Inegy 10 mg/80 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

inegy 10 mg/80 mg tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Симвастатин и ezetimide - 10 mg/80 mg tablets