Riprazo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. riprazo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. rirpozo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Sprimeo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sprimeo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. sprimeo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. sprimeo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Cardifriend-Co 5 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cardifriend-co 5 mg/12,5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/12,5 mg tablets

Hartil HCT 5 mg/25 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

hartil hct 5 mg/25 mg tablets 

egis pharmaceuticals public limited company - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/25 mg tablets 

Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

hartil hct 2,5 mg/12,5 mg tablets 

egis pharmaceuticals public limited company - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 2,5 mg/12,5 mg tablets 

Cardifriend - Co  5 mg/25 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cardifriend - co  5 mg/25 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/25 mg tablets

Copalia HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

copalia hct

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii и блокери на калциевите канали, антагонисти на ангиотензин ii, комбинации, агенти, действащи върху - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Dafiro HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dafiro hct

novartis europharm limited - valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine besilate - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.