Copalia HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

copalia hct

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii и блокери на калциевите канали, антагонисти на ангиотензин ii, комбинации, агенти, действащи върху - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Dafiro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dafiro

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. dafiro е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Rasitrio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasitrio

novartis europharm ltd. - алискирена, амлодипина, гидрохлортиазида - Хипертония - Сърдечносъдова система - rasitrio е показан за лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията от aliskiren, амлодипин и хидрохлоротиазид дава едновременно в същата доза ниво в комбинация.

Rasilamlo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasilamlo

novartis europharm ltd - алискирена, амлодипина - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - rasilamlo е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с употребата на алискирен или амлодипин.

Amlodipine  / Valsartan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amlodipine / valsartan mylan

mylan s.a.s - besilate Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Амлодипин/Валсартан mylan в посочения в възрастни, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.