Zytiga Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zytiga

janssen-cilag international n.v. - абаратер ацетат - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - zytiga е в списъка с преднизоном или преднизолоном за лечение на метастатичен кастрация-устойчиви на рак на простатната жлеза при възрастни мъже, са асимптоматични или слабо симптоми след спиране на андроген-депривационной терапия при които химиотерапията не е клинично indicatedthe обработка на metastatic кастраци-упорит рак на простатата при възрастен мъж, чието заболяване напредна след химиотерапия на базата на доцетаксела режим.

Docetaxel Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - доцетаксел - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - Антинеопластични средства - Гърдите cancerdocetaxel Тева Фармацевтични монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Не е малък-клетки cancerdocetaxel на белите дробове Тева pharma е показан за лечение на пациенти с местнораспространенным или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб при неефективност на предходната химиотерапия. docetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, които преди това не са получавали химиотерапия за това състояние. Простатата cancerdocetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата .

Thalidomide Celgene (previously Thalidomide Pharmion) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

thalidomide celgene (previously thalidomide pharmion)

celgene europe bv  - Талидомид - Множествена миелома - Имуносупресори - Талидомид celgene в комбинация с мелфалан и преднизон като първа линия на лечение на пациенти с нелекувана мултиплен миелом, на възраст ≥ 65 години или е недопустима за високи дози химиотерапия. Талидомид celgene предписват и дозируются в съответствие с програмата за превенция на талидомид celgene бременност .

Jevtana Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

jevtana

sanofi-aventis groupe  - кабазитаксел - Простатни неоплазми - Антинеопластични средства - jevtana в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на пациенти с хормон рефрактерен метастатичен рак на простатата преди това, лекувани с режим на docetaxel съдържащи.

Revlimid Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

revlimid

bristol-myers squibb pharma eeig - леналидомид - multiple myeloma; lymphoma, mantle-cell; myelodysplastic syndromes - Имуносупресори - Няколко myelomarevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с първи път е поставена диагноза множествена миеломой, които са преминали аутологичной трансплантация на стволови клетки . Ревлимид като комбинирана терапия с дексаметазоном, или бортезомиб и Дексаметазон, или мелфалан и преднизон (виж раздел 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. Ревлимид в комбинация с дексаметазоном е показан за лечение на множествена миеломы при възрастни пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия. Миелодиспластические syndromesrevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с трансфузионно-зависими анемия поради нисък или мидълуер-1 риска миелодиспластические синдроми, свързани с изолирана премахване на 5v цитогенетические аномалии, когато останалите терапевтични възможности са недостатъчни или неадекватни. От клетките мантия lymphomarevlimid като монотерапии е пред

Abiraterone Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone accord

accord healthcare s.l.u. - абаратер ацетат - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - abiraterone accord is indicated with prednisone or prednisolone for:the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt)the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicatedthe treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel based chemotherapy regimen.

Abiraterone Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone mylan

mylan ireland limited - абаратер ацетат - Простатни неоплазми - endocrine therapy, other hormone antagonists and related agents - abiraterone mylan is indicated with prednisone or prednisolone for:the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt). the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated. the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel based chemotherapy regimen.

Abiraterone Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone krka

krka, d.d., novo mesto - абаратер ацетат - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - abiraterone krka is indicated with prednisone or prednisolone for:the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt) (see section 5. 1)the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. 1)the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel-based chemotherapy regimen.

Bortezomib Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib accord

accord healthcare s.l.u. - бортезомиб - Множествена миелома - Антинеопластични средства - Акорд бортезомиб като монотерапии или в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресиращо множествена миеломой, които са получили най-малко 1 преди началото на лечението и които вече са преминали или не са подходящи за системи за трансплантация на кръвотворните стволови клетки . Бортезомиб акорд в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Акорд бортезомиб в комбинация с дексаметазоном, или с дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб акорд в комбинация с технология на органичния синтез, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон е показан за лечение на възрастни па

Bortezomib Sun Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib sun

sun pharmaceutical industries (europe) b.v. - бортезомиб - Множествена миелома - Антинеопластични средства - Слънцето бортезомиб като монотерапии или в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресиращо множествена миеломой, които са получили най-малко 1 преди началото на лечението и които вече са преминали или не са подходящи за системи за трансплантация на кръвотворните стволови клетки . Бортезомиб слънце в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Слънцето бортезомиб в комбинация с дексаметазоном, или с дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб слънце в съчетание с технология на органичния синтез, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон е показан за лечение на възра