Erbitux Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

erbitux

merck europe b.v.  - цетуксимаб - head and neck neoplasms; colorectal neoplasms - Антинеопластични средства - erbitux е показан за лечение на пациенти с рецептора на епидермален фактор на растежа (РЭФР)-израз, състезания див тип метастатический рак:в комбинация с иринотеканом основа на химиотерапия;в първа линия в комбинация с folfox;като монотерапии при пациенти, които не Оксалиплатин и иринотекан-терапия и кой нетерпим до иринотекану. За повече информация, вижте раздел 5. erbitux е показан за лечение на пациенти с плоскоклеточным рак на главата и шията в комбинация с лъчева терапия при локално-често срещаните заболявания;в комбинация с химиотерапия на базата на платина за рецидивиращи и/или метастатичен болест.

Vectibix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vectibix

amgen europe b.v. - панитумумаб - Колоректални неоплазми - Антинеопластични средства - vectibix е показан за лечение на възрастни пациенти с се развихри-тип РАНИ метастатичен колоректален рак (mcrc):на първа линия в комбинация с folfox или folfiri. във втората линия в комбинация с folfiri за пациенти, които са получили първите редове fluoropyrimidine основа на химиотерапия (с изключение на иринотекан). като монотерапии при неефективност fluoropyrimidine-, Оксалиплатин и иринотекан-съдържащи режими на химиотерапия .

Teysuno Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

teysuno

nordic group b.v. - тегафур, gimeracil, oteracil - Стомашни неоплазми - Антинеопластични средства - teysuno is indicated in adults:- for the treatment of advanced gastric cancer when given in combination with cisplatin (see section 5. - as monotherapy or in combination with oxaliplatin or irinotecan, with or without bevacizumab, for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer for whom it is not possible to continue treatment with another fluoropyrimidine due to hand-foot syndrome or cardiovascular toxicity that developed in the adjuvant or metastatic setting.

Xeloda Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xeloda

roche registration gmbh - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - xeloda се предписват за адъювантного лечение на пациенти след операция iii етап (херцозите на етап c) рак на дебелото черво . xeloda се предписват за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . xeloda се предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. xeloda в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. xeloda също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Cyramza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cyramza

eli lilly nederland b.v. - ramucirumab - Стомашни неоплазми - Антинеопластични средства - cancercyramza на стомаха в комбинация с паклитаксел е показан за лечение на възрастни пациенти с рак на стомаха или стомашно-пищеводная аденокарцинома връзка с прогресиране на заболяването след предварително платина и fluoropyrimidine химиотерапия. cyramza монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с рак на стомаха или стомашно-езофагеална отделяне аденокарцинома с прогресиране на заболяването след предварително платина или fluoropyrimidine химиотерапия, за които лечението в комбинация с паклитакселом не е подходящ. cancercyramza на дебелото черво, в комбинация с folfiri (иринотекан, фолиновой киселина и 5‑фторурацил), е показан за лечение на възрастни пациенти с метастазирал колоректальным рак (mcrc) с прогресия на болестта по време или след като по-рано терапия бевацизумабом, Оксалиплатин и fluoropyrimidine. non-малък cancercyramza белодробни клетки в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове с

Eloxatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

eloxatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Санофи-Авентис България ЕООД - Оксалиплатин - 5 mg/ml concentrate for solution for infusion