Bemrist Breezhaler Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bemrist breezhaler

novartis europharm limited  - indacaterol, mometasone furoate - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - bemrist breezhaler is indicated as a maintenance   treatment of asthma in adults and adolescents 12 years of age and older not adequately controlled with inhaled corticosteroids and inhaled short acting beta2-agonists.

Atectura Breezhaler Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atectura breezhaler

novartis europharm limited  - indacaterol acetate, mometasone furoate - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - atectura breezhaler is indicated as a maintenance treatment of asthma in adults and adolescents 12 years of age and older not adequately controlled with inhaled corticosteroids and inhaled short acting beta2-agonists.

Enerzair Breezhaler Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

enerzair breezhaler

novartis europharm limited - indacaterol, glycopyrronium bromide, mometasone - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - enerzair breezhaler is indicated as a maintenance treatment of asthma in adult patients not adequately controlled with a maintenance combination of a long acting beta2 agonist and a high dose of an inhaled corticosteroid who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year.

Zimbus Breezhaler Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zimbus breezhaler

novartis europharm limited - glycopyrronium bromide, indacaterol (acetate), mometasone furoate - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - maintenance treatment of asthma in adults whose disease is not adequately controlled.

Posatex Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

posatex

intervet international bv - orbifloxacin, мометазона фуроат, позаконазол - Отологични вещества - Кучета - Лечение на остър отита и изостряне на рецидивирующий външен отит на средното ухо, свързани с микробите, чувствителни към orbifloxacin и гъбички чувствителни към позаконазолу, по-специално на мая вид malassezia pachydermatis.

Xolair Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xolair

novartis europharm limited - омализумаб - asthma; urticaria - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - Алергични asthmaxolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Neptra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

neptra

bayer animal health gmbh - флорфеникол, тербинафина хидрохлорид, мометазона фуроат - otologicals, кортикостероиди и противоинфекционные в комбинация - Кучета - За лечение на остър кучешки отита или остър и изостряне на рецидивиращи отитов, причинени от смесени инфекции, чувствителни щамове на бактерии, чувствителни към флорфениколу (pseudintermedius ауреус) и гъбички чувствителни към тербинафину (мая вид malassezia pachydermatis).