Xigduo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xigduo

astrazeneca ab - метформина хидрохлорид, монохидрат dapagliflozin пропандиол - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет , комбинация от устата на глюкозата в кръвта-лекарства за понижаване - xigduo е показан при възрастни за лечение на захарен диабет тип 2, като допълнение към диета и упражнения:• при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина • в комбинация с други лекарствени средства за лечение на захарен диабет при пациенти, недостатъчно контролирани метформином и тези лекарствени средства• при пациенти, вече лечившихся комбинация dapagliflozin и метформина като отделни таблетки. Според резултатите от проучване по отношение на комбинирана терапия, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5.

Qtrilmet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

qtrilmet

astrazeneca ab - метформина хидрохлорид, Саксаглиптин, dapagliflozin - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - qtrilmet е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, за подобряване на гликемичния контрол при метформином или без сульфонилмочевины (Су) и саксаглиптин или dapagliflozin не осигурява адекватен гликемичен контрол . когато вече лекувани с метформин и саксаглиптин и dapagliflozin.

Komboglyze Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

komboglyze

astrazeneca ab  - метформина хидрохлорид, хидрохлорид саксаглиптин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет , комбинация от устата на глюкозата в кръвта-лекарства за понижаване - komboglyze е посочено като допълнение към диета и упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти на възраст 18 години и по-големи с тип 2 захарен диабет недостатъчно добре контролирани с техните максимално поносимата доза на метформин сам или тези, които вече са третирани с комбинацията от saxagliptin и метформин като отделни таблетки. komboglyze също е показан в комбинация с инсулин (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти на възраст на 18 и повече години с тип-2 захарен диабет, когато инсулин и метформина сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол.

Glubrava Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

glubrava

takeda pharma a/s - метформина хидрохлорид пиоглитазона хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - glubrava е посочено като втора линия на лечение на възрастни пациенти с тип-2 диабет, особено наднормено тегло пациенти, които не са в състояние да постигнат достатъчен гликемичния контрол в техните максимално поносимата доза на устни метформин сам. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да се преразгледа след три до шест месеца, за да се оцени адекватността на отговорите на лечение (e. намаляване на показателите на hba1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Velmetia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

velmetia

merck sharp & dohme b.v. - ситаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - За пациенти с диабет 2-ри тип:velmetia е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. velmetia е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. velmetia е посочено като тройна комбинирана терапия с агонист Рап (аз. тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и НПСР агонист. velmetia също така е показано, като добавите към инсулин (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, при стабилна доза на инсул

Vokanamet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vokanamet

janssen-cilag international nv - канаглифлозина, метформина хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - vokanamet е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти не се контролира адекватно за тяхното максимално переносимой дозата на метформина alonein на пациентите за максимално переносимой дозата на метформина заедно с други на глюкозата, намалява лекарства, включително инсулин, когато те не осигуряват адекватен гликемичен контрол. при пациенти вече лекувани с комбинация канаглифлозина и метформина като отделни tabletsfor резултатите от проучването по отношение на комбинирана терапия, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5.

Janumet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

janumet

merck sharp & dohme b.v. - ситаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - За пациенти със захарен диабет тип 2:janumet е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. janumet е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. janumet е посочено като тройна комбинирана терапия с агонист Рап (аз. , тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и НПСР агонист. janumet също така е показано, като добавите към инсулин (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, при стабилна доза на ин

Ristfor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ristfor

merck sharp & dohme b.v. - ситаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - За пациенти с тип-2 захарен диабет:ristfor е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. ristfor е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. ristfor е посочено като тройна комбинирана терапия с пролифераторами пероксисом-активиран рецептор гама (ppary) агонист (аз. тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и агонист ppary. ristfor също се посочва като допълнение към инсулин (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликеми

Efficib Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efficib

merck sharp and dohme b.v - ситаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - За пациенти с тип-2 захарен диабет:efficib е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. efficib е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. efficib е посочено като тройна комбинирана терапия с агонист Рап (аз. тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и НПСР агонист. efficib също така е показано, като добавите към инсулин (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, при стабилна доза на инсул

Synjardy Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

synjardy

boehringer ingelheim - empagliflozin и метформин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - synjardy е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, неадекватно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина;при пациенти, недостатъчно контролирани метформином в комбинация с други сахароснижающих лекарства, включително инсулин;пациенти, които са лекувани с комбинация от метформина и empagliflozin и като отделни таблетки.