Singulair 4 mg chewable tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

singulair 4 mg chewable tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Монтелукаст - 4 mg chewable tablets

COZAAR 12,5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cozaar 12,5 mg film - coated tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Лозартан - 12,5 mg film - coated tablets

Cozaar  50 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cozaar  50 mg film - coated tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Лозартан калий - 50 mg film - coated tablets

Cedax 36 mg/ml powder for oral suspension България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cedax 36 mg/ml powder for oral suspension

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Цефтибутен - 36 mg/ml powder for oral suspension

Timoptic 0,5 % eye drops, solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

timoptic 0,5 % eye drops, solution

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Тимолол - 0,5 % eye drops, solution

Elocom 0,1 % cream България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elocom 0,1 % cream

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Мометазон - 0,1 % cream

Elocom 0,1% ointment България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elocom 0,1% ointment

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Мометазон - 0,1% ointment

Cedax 400 mg capsules, hard България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cedax 400 mg capsules, hard

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Цефтибутен - 400 mg capsules, hard