Centroqueen 100 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

centroqueen 100 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Кветиапин - 100 mg film - coated tablets

Centroqueen 200 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

centroqueen 200 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Кветиапин - 200 mg film - coated tablets