Invirase Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

invirase

roche registration gmbh - саквинавир - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - invirase е показан за лечение на възрастни пациенти, инфектирани с hiv-1. invirase трябва да се прилага само в комбинация с ритонавир и други антиретровирусни лекарствени продукти.

CentroQueen 100 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

centroqueen 100 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Кветиапин - 100 mg film - coated tablets

CentroQueen 200 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

centroqueen 200 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Кветиапин - 200 mg film - coated tablets